Beleid in beeld

Beleidsontwikkeling gaat via taal. Van probleemanalyse tot evaluatie. Woorden, zinnen, rapporten. Maar dat werkt alleen goed binnen bestuurlijke en ambtelijk systemen. Betrokkenen, de burgers, maar ook beslissers verdwalen in de teksten. Hoe voorkom je dat? Hoe communiceer je beleid? Hoe verzorg je de inspraak, en verzeker je je van een draagvlak voor het gekozen beleid? Met nog meer woorden? Nee! Met beelden! Een beleidsvideo blijft mensen bij.

Met beleidsvideo’s communiceert u in alle fasen van beleidsontwikkeling:

• bij het in beeld brengen van problemen,
• bij de probleemanalyse,
• bij de keuze van beleidsmiddelen,
• bij de uitvoering van het beleid en
• bij de evaluatie.

Met beleidsvideo’s informeer je bestuurders en ambtenaren. Ze spelen een belangrijke rol tijdens informatie- en inspraakbijeenkomsten. Maar ook in commissie- en raadsvergaderingen kunnen ze van belang zijn. De films staan natuurlijk op de website van de gemeente en ze worden vertoond via regionale en lokale zenders. Korte films kunnen zelfs op YouTube. Mensen zoeken daar naar beelden uit en over hun eigen omgeving. Zo bereikt jouw beleidsvideo ook de niet-lezers.

Beleidsvideo door professional

ouderenbeleidsvideo Geef Scheifes.net opdracht een beleidsvideo te maken! In overleg met jou ontwikkelen we dan het concept voor een video. Dit wordt meestal een documentaire in de vorm van een betrokken reportage of een registratie. Wij maken zelden gebruik van scripts en acteurs. De getoonde werkelijkheid en de verhalen van een betrokkene zijn altijd interessanter dan een nagespeelde situatie.

In een betrokken reportage wordt de werkelijkheid nooit mooier weergegeven dan die is. De filmer kan in interviews zijn gevoelens en gedachten uiten. Geen enkele opname wordt overgedaan. Ook in de montage wordt de realiteit waarheidsgetrouw weergegeven.
Beleidsvideo heeft een ruime ervaring in de registratie van bijvoorbeeld kunst- en cultuurprojecten. Hierbij telt het resultaat. Beeld en geluid sluiten perfect op elkaar aan in de montage. Indien gewenst kunnen muziek en voice-over aan de film worden toegevoegd.

Lees hier een praktijk voorbeeld >>

Beleidsvideo door beleidsontwikkelaars

Verkeersveiligheid Je kunt pas beleid ontwikkelen als je ziet wat er aan de hand is. In elke beleidsontwikkelaar schuilt dan ook een filmer. Je kunt op papier een probleem beschrijven, maar je kunt dat nog beter op het scherm laten zien. Je gaat zelf aan de slag en de filmmakers en interviewdeskundigen van Scheifes.net trainen en begeleiden je en verzorgen de montage.

Lees hier een praktijk voorbeeld >>

Beleidsvideo door belanghebbenden

jongerenbeleid2Geef een camera aan hangjongeren, wijkbewoners, ouderen, een sportclub , ouders van jonge kinderen of welke belangengroep dan ook. Ze zullen je verrassen met de opnamen waarin ze hun situatie in beeld gebracht hebben. En daarmee creëer jij draagvlak voor nieuw beleid.

Scheifes.net traint, begeleidt en verzorgt de montage.

Lees hier een praktijk voorbeeld >>

Training en begeleiding

Training video Je hebt goede amateurs en natuurtalenten, maar het is lastig om in een keer zelf als goed te kunnen. Scheifes.net beschikt over professionals die mensen kunnen trainen in research, interviews en camerajournalistiek. In een middag of een aantal avonden (afhankelijk van niveau) leren de camera-jounalisten in spe hoe ze om een camera hanteren en hoe ze het beste hun vragen kunnen stellen.
Lees meer >>

Discussie-leiding

discussiemiddagWilt je op basis van de gemaakte film een discussiemiddag of -avond onder professionele ervaren begeleiding? In overleg met jou organiseren we de bijeenkomst. Scheifes.net zorgt dan voor professionele disscussieleiders en maakt in overleg met jou prikkelende stellingen, zodat er een gedachtewisseling ontstaat waarin op op interactieve wijze nieuw beleid kan worden ontwikkeld.
Lees meer >>